Έργα προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Έργα προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια Πελοποννήσου


Στην περιοχή της Πελοποννήσου βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικά έργα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, που υλοποιούνται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και με το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Τα έργα αυτά χρηματοδοτούνται από Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και στοχεύουν, κυρίως, στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και στην ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης, μέσω της αύξησης της επισκεψιμότητας αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων και της αναβάθμισης του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Τα έργα που υλοποιούνται είναι:

Αποκατάσταση και Ανάδειξη των Σπηλαίων  και των Εγκαταστάσεων Διρού Ν. Λακωνίας – Φάση Β’

Η πράξη «Αποκατάσταση και Ανάδειξη των Σπηλαίων και των Κτηριακών Εγκαταστάσεων Διρού Ν. Λακωνίας – Φάση Β» έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία » με προϋπολογισμό 8.499.933,91€ και Δικαιούχους την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας Σπηλαιολογίας (Αθήνα) και την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.

Σπήλαιο Διρού

Η παρούσα παρέμβαση αφορά στην ολοκλήρωση του τμηματοποιημένου έργου «Αποκατάσταση και Ανάδειξη των Σπηλαίων και των Κτηριακών Εγκαταστάσεων Σπηλαίων Δυρού Ν. Λακωνίας», του οποίου η Α’ Φάση υλοποιήθηκε από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ την Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013.

Τα Σπήλαια Διρού βρίσκονται 5 χλμ. βόρεια του Πύργου Διρού Λακωνίας και αποτελούνται από τρία Σπήλαια, την Αλεπότρυπα, τη Βλυχάδα και το Καταφύγγι, τα οποία κατατάσσονται στα ομορφότερα του κόσμου και είναι χαρακτηρισμένα ως «εθνικό μνημείο».

Έργα προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Σπήλαιο Διρού

Στο πλαίσιο του Έργου, θα πραγματοποιηθούν εργασίες αναβάθμισης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου των Σπηλαίων Αλεπότρυπας και Βλυχάδας ως μνημείων πολιτιστικού, ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, κατεδάφιση του υπάρχοντος Μουσείου και ανέγερση νέου κτιρίου για την στέγαση του Μουσείου Προϊστορίας Σπηλαίων Μάνης καθώς και ενέργειες εμπλουτισμού των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Παράλληλα επιδιώκεται η εφαρμογή των απαραίτητων ενεργειών / παρεμβάσεων με σκοπό τη διατήρηση, την προστασία και την αξιοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος της περιοχής του Διρού.

Τα οφέλη είναι πολλαπλά καθώς αναμένεται

– αύξηση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ στα επισκέψιμα μέρη του Σπηλαίου

– βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών (πχ. νέο Μουσείο, νέο εστιατόριο) από τις οποίες ωφελούνται οι περίπου 90 χιλ. επισκέπτες του σπηλαίου σε ετήσια βάση

– δημιουργία νέων θέσεων εργασίες για τους ντόπιους 

– ενεργή στήριξη των ντόπιων παραγωγών και προμηθευτών

– αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του ντόπιου πληθυσμού

Έργα προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Σπήλαιο Διρού

Στερέωση- Αποκατάσταση- Ανάδειξη και Επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι

Η πράξη «Στερέωση- Αποκατάσταση- Ανάδειξη και Επανάχρηση Φρουρίου Μπούρτζι στο Ναύπλιο» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία» με προϋπολογισμό (ύστερα από τροποποίηση) 2.044.708,87 ευρώ, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας (Ναύπλιο).

Το φρούριο στη μικρή νησίδα του λιμένος του Ναυπλίου, που είναι γνωστό με την ονομασία «Μπούρτζι», είναι ένα από τα σημαντικότερα τμήματα των οχυρώσεων της ιστορικής πόλης. Διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο κατά τις πολιορκίες της πόλης στη διάρκεια της μακραίωνης ιστορίας του και ιδιαίτερα κατά τον απελευθερωτικό αγώνα. Μετετράπη σε ξενοδοχείο κατά την εποχή του μεσοπολέμου και λειτούργησε με αυτή τη χρήση μέχρι τη δεκαετία του 1970, ενώ αργότερα κάποιοι χώροι του χρησιμοποιήθηκαν για τη λειτουργία μικρού εστιατορίου και αναψυκτηρίου. Σήμερα λειτουργεί ως επισκέψιμο μνημείο και οι εσωτερικοί του χώροι παραμένουν χωρίς χρήση. Παρουσιάζει μεγάλο αρχαιολογικό ενδιαφέρον, λόγω της αρκετά καλής διατήρησής του και του ενιαίου σχεδιασμού του. Παράλληλα, λόγω της ιδιαίτερης θέσης του αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικότερα μνημεία του Ναυπλίου, σύμβολο της πόλης και πόλο τουριστικής κίνησης. Το Μπούρτζι κατασκευάστηκε το 1471, από τους Ενετούς και συγκεκριμένα από τον Vittore Pasqualigo, που αρχικά του έδωσε και το όνομά του.

Έργα προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Φρούριο Μπούρτζι

Με την παρούσα πράξη αντιμετωπίζονται συνολικά τα προβλήματα και επιτυγχάνονται οι ακόλουθοι στόχοι:

1. Η αντιμετώπιση των δομικών και οικοδομικών προβλημάτων του μνημείου, με τρόπο που να εξασφαλίζεται η προστασία του.

2. Η αισθητική αναβάθμιση του χώρου, με την απομάκρυνση των ακαλαίσθητων νεώτερων επεμβάσεων.

3. Η ανάδειξη της αρχαιολογικής αξίας του, η οποία υποβαθμίζεται από την πολυετή εγκατάλειψη και τις νεώτερες επεμβάσεις.

4. Η απόδοσή του μνημείου στο κοινό και η λειτουργική αξιοποίησή του.

Τα οφέλη είναι πολλαπλά καθώς επιτυγχάνεται η προστασία και η διατήρηση του μνημείου, επαναλειτουργεί το εστιατόριο – αναψυκτήριο, δημιουργούνται εκθεσιακοί χώροι και αυξάνεται η επισκεψιμότητα σε ένα μνημείο τοπόσημο για την πόλη του Ναυπλίου. Αναμένεται ενίσχυση της επιχειρηματικότητας με οφέλη για την τοπική κοινωνία κυρίως στον τομέα του τουρισμού. Η αποκατάσταση και συντήρηση του φρουρίου καθιστά τον χώρο κατανοητό ενώ ταυτόχρονα αποτελεί αντικείμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας με την συστηματική ενημέρωση των μαθητών και σπουδαστών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης αλλά και των πολιτών γενικότερα.

Μυκηναϊκή Ακρόπολη Τίρυνθας – Φάση Δ’

Η πράξη «Μυκηναϊκή Ακρόπολη Τίρυνθας – Φάση Δ’» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία», στις 27-12-2018, με προϋπολογισμό 1.010.00 ευρώ, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δικαιούχο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας (Ναύπλιο).

Η ακρόπολη της Τίρυνθας είναι ένα από τα σημαντικότερα μνημεία των μυκηναϊκών χρόνων και έχει ενταχθεί στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Unesco από το 1999, ως ένας χώρος που διατηρεί τα κατάλοιπα ενός ακμαίου ανακτορικού κέντρου της Μυκηναϊκής εποχής σε ιδιαίτερα μεγάλη έκταση και βαθμό πληρότητας. Με χρηματοδοτήσεις ήδη από το Β΄ και Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και από το ΕΣΠΑ 2007-2013, αποκαταστάθηκαν και αποδόθηκαν στους επισκέπτες μεγάλα τμήματα του αρχαιολογικού χώρου, που παρέμεναν επί έτη αποκλεισμένα λόγω επικινδυνότητας.

Έργα προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Μυκηναϊκή Ακρόπολη Τίρυνθας

Με την παρούσα πράξη συνεχίζονται οι εργασίες στερέωσης και αποκατάστασης στην ανατολική γαλαρία αφορά σε ένα τμήμα της Μυκηναϊκής ακρόπολης της Τίρυνθας, το οποίο εμφανίζει εντυπωσιακή για την εποχή του κατασκευαστική περιπλοκότητα και σώζεται σε μεγάλο ποσοστό πληρότητας και αναγνωσιμότητας, διατηρώντας εντυπωσιακά την τρίτη του διάσταση. Ταυτόχρονα – πέρα από την αρχιτεκτονική του λειτουργία – παίζει ένα κρίσιμο ρόλο αναλήμματος για το άνδηρο της μεγάλης αυλής.  Για όλους αυτούς τους λόγους, η άρση της ετοιμορροπίας του είναι κρίσιμη, τόσο για τη διάσωση της ίδιας της μνημειώδους κατασκευής της γαλαρίας, όσο και για τη συντήρηση σε βάθος χρόνου των υπερκείμενων κατασκευών της εξωτερικής αυλής και του μεγάλου προπύλου του ανακτόρου. Το δομικό σύνολο (διάδρομος, γαλαρία, εξωτερική αυλή και μεγάλο πρόπυλο), που εντάσσεται στο πρόγραμμα των προτεινόμενων επεμβάσεων, αφορά ένα μεγάλης σημασίας τμήμα της ακρόπολης της Τίρυνθας, νευραλγικό για την κατανόηση της λειτουργικής σύνδεσης του ανακτόρου, με το ευρύτερο δομικό συγκρότημα που το περιέβαλε.

Ένα από τα μεγαλύτερα οφέλη του έργου είναι σαφώς η προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής που οδηγεί, μεταξύ άλλων, και στην ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας των κατοίκων. Επιπλέον, ο πληθυσμός των δύο γειτονικών πόλεων του Ναυπλίου και του Άργους, αλλά και πλήθους οικισμών και κοινοτήτων που βρίσκονται στην Αργολική πεδιάδα, γύρω από τον αρχαιολογικό χώρο της Τίρυνθας, θα ωφεληθούν άμεσα, τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, όσο και μετά την ολοκλήρωσή του. Οι θέσεις εργασίας, που θα δημιουργηθούν κατά την υλοποίηση του έργου, θα συμβάλουν θετικά στην αύξηση της απασχόλησης (μείωση δεικτών ανεργίας), στην ευρύτερη περιοχή. Το συναρτώμενο με το έργο εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα δημιουργήσει νέα δεδομένα επικοινωνίας του ευρέως κοινού με τα αναστηλωτικά έργα και θα αποτελέσει κινητήριο έναυσμα για περαιτέρω εκπαίδευση, στην άσκηση συναφών με το αντικείμενο της αναστήλωσης δραστηριοτήτων.

Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους

Η πράξη «Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους» έχει ενταχθεί στο Ε.Π «Πελοπόννησος 2014-2020» με προϋπολογισμό 5.000.000 ευρώ, χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δικαιούχο την Δ/νση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων του ΥΠΠΟΑ.

Έργα προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Μουσείο Άργους 

Το έργο αφορά στην επέκταση, την επισκευή και τον εκσυγχρονισμό του Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους, πυρήνας του οποίου είναι το Καλλέργειο, διατηρητέο κτίριο στο κέντρο της πόλης και εμβληματικό τοπόσημο του 19ου αιώνα. Οι συλλογές του Μουσείου περιλαμβάνουν ορισμένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της προϊστορικής Αργολίδας, τα οποία θα εκτεθούν ξανά μετά την ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών.

Έργα προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Μουσείο Άργους 

Η πράξη θα καλύψει την ανάγκη για επισκευή και εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων κτιριακών υποδομών του Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους, προκειμένου να αποτελέσει εκσυγχρονισμένη και λειτουργική υποδομή σε εκθεσιακούς χώρους και χώρους εξυπηρέτησης κοινού προσβάσιμους σε ΑμεΑ, χώρους αποθήκευσης των αρχαιολογικών ευρημάτων και Η/Μ εγκαταστάσεις. Το νέο, βελτιωμένο κτίριο θα διαθέτει πλέον όλους τους απαραίτητους χώρους για τη λειτουργία του ως σύγχρονο μουσείο, ώστε να αποδοθεί ξανά εν λειτουργία στους κατοίκους του Άργους και τους επισκέπτες της πόλης.

Έργα προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Μουσείο Άργους 

Στα αναμενόμενα οφέλη συμπεριλαμβάνεται η αύξηση της επισκεψιμότητας του Μουσείου και η αποτελεσματικότερη προβολή της πολιτιστικής κληρονομίας. Επιπρόσθετα, θα αναβαθμιστεί η εικόνα της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο τουρισμός και η οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Ο εκπαιδευτικός ρόλος του μουσείου θα ενισχυθεί αφού θα υπάρχει η κατάλληλη υποδομή για διεξαγωγή κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Ωφελούμενος πληθυσμός θα είναι η τοπική κοινωνία, οι επισκέπτες της περιοχής και γενικότερα το σύνολο της επικράτειας.

naftemporiki.gr

Source link